Preguntes freqüents
Per què he d'escollir una temàtica per a l'anunci?  (+)
Els panells publicitaris de CityAD es troben ubicats en aparadors d'establiments i comerços, i per tant, no està permès posar publicitat de la mateixa temàtica. El sistema CityAD gestiona aquesta restricció deshabilitant de la selecció de panells els que entrin en conflicte amb la temàtica de l'anunci.
Per què he d'escollir els panells en els que vull que aparegui la meva publicitat? (+)
Això permet que l'usuari esculli on vol que es mostri la seva publicitat. A més, augmentar o disminuir el nombre de panells permet també regular el cost final de la contractació en funció de cada necessitat.
Per què he d'escollir les dates en les que vull que aparegui la meva publicitat? (+)
Això permet a l'usuari tenir el control dels dies en els que realment és necessari publicar l'anunci, de manera que la publicació no ha de ser setmanal, mensual, o per un període predefinit, sinó que es pot escollir exactament les dates en les que és necessària la publicitat. Això permet ajustar el cost de publicació dels anuncis a les necessitats reals.
Què són les repeticions? (+)
Els anuncis que es publiquin diàriament a cadascun dels panells es reprodueixen en seqüència l'un darrera l'altre, i aquesta seqüència es va repetint durant el dia. L'opció de les repeticions permet a l'usuari fer que el seu anunci aparegui més d'una vegada dins d'aquesta seqüència, de manera que per cada cicle de la seqüència l'anunci es publicarà tantes vegades com repeticions s'hagin escollit. Cal tenir en compte que augmentar el número de repeticions augmentarà també el cost de publicació de l'anunci.
Per què he d'escollir el nombre de segons de l'anunci? (+)
El client pot escollir el nombre de segons seguits que el seu anunci romandrà al panell per cada visualització abans que el sistema mostri el següent anunci. El temps mínim és de 10 segons. Cal tenir en compte que augmentar el número de segons augmentarà també el cost de publicació de l'anunci.
Quantes vegades apareixerà el meu anunci en els panells cada dia? (+)
El sistema CityAD garanteix que cada 20 minuts cadascun dels anuncis apareixerà a cada panell tantes vegades com repeticions s'hagin contractat. Per tant, tenint en compte un panell que estigui en funcionament durant 8 hores al dia, com a mínim l'anunci es veurà 24 vegades a cada panell cada dia.
Com es calcula el preu de l'anunci? (+)
El preu base d'un anunci és de 0,10€ + IVA per panell i dia per un anunci de 10 segons i 1 sola repetició. Cada segon de duració addicional incrementa el cost de l'anunci en 0,01€ per panell i dia. Aquest preu es multiplica pel nombre de repeticions escollides, obtenint així el preu final de l'anunci per panell i dia. Llavors, només cal multiplicar el preu calculat pel nombre de panells escollits i pel nombre de dies seleccionats al calendari. Finalment, a aquest preu final calculat s'aplicaran els descomptes corresponents per a obtenir el preu final de la publicació de l'anunci.
Què és el crèdit? (+)
El crèdit són diners que es descomptaran directament del preu final de la comanda.
Quins descomptes hi ha? (+)
El sistema aplicarà automàticament un 5% de descompte a l'import que superi els 50€ en una mateixa comanda.
Per què el preu final de la publicació de l'anunci és menor al preu base multiplicat pel nombre de panells i pel nombre de dies seleccionats? (+)
Els panells estan ubicats en aparadors de locals, i per tant hi haurà dies en que aquests locals romandràn tancats. El sistema CityAD té en compte les dates en que cada local està obert o tancat per a determinar el preu final de la publicació dels anuncis, de manera que no es cobren les dates en que cada local està tancat.
Puc cancel·lar la publicació d'un anunci? (+)
Sí, només s'ha d'enviar un mail a l'adreça info@cityad.cat indicant el número de comanda i la data en la que es vol que es faci efectiva la cancel·lació de l'anunci. El cost restant de l'anunci contractat serà afegit al crèdit del client per a futures contractacions.
Amb quanta antel·lació he de contractar l'anunci per que es publiqui a partir d'una data concreta? (+)
El sistema CityAD permet contractar anuncis per a publicar al dia següent fins a les 16:00 hores del dia actual. A partir de les 16:00 només serà possible contractar la publicació d'anucis per al dia següent a l'endemà.
Quins tipus d'anuncis puc publicar? (+)
Es poden publicar anuncis en format d'imatge i de vídeo. S'ha de tenir en compte que la resolució màxima del panell publicitari és FullHD, és a dir 1920x1080 píxels en format panoràmic 16:9.
Quins formats d'imatge puc publicar? (+)
El sistema CityAD permet publicar anuncis en format d'imatge JPG. En cas de que la resolució de la imatge no es correspongui amb el format FullHD de 1920x1080 píxels, la imatge serà escalada automàticament per tal de que s'adapti el millor possible al format del panell sense canviar la seva relació d'aspecte.
Quins formats de vídeo puc publicar? (+)
El sistema CityAD permet publicar anuncis en format de vídeo AVI. Cal tenir en compte que els panells poden reproduïr vídeos codificats en H.264, MPEG-4, MPEG-2 i VC-1 fins a resolucions FullHD 1920x1080.